Trên 2.600 Dn Kinh Doanh BĐS ,xây dựng phá sản

Thị trường bất động sản chưa khi nào khó khăn như hiện nay, tác động xấu của một loạt hệ quả từ việc phát triển quá nóng như hàng tồn kho tăng cao, hiệu quả kinh doanh kém, nợ xấu lớn,…khiến rất nhiều doanh nghiệp lâm vào kinh doanh bết bát, giải thể, hoặc ngừng hoạt động trong năm qua.

 

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Xây dựng, tổng số doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản dừng hoạt động hoặc giải thể lên tới 2637 doanh nghiệp, trong đó có 2110 doanh nghiệp xây dựng, 527 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Tổng số doanh nghiệp ngành xây dựng đang hoạt động là 52.746 doanh nghiệp (năm 2011 là 42.197); tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong xây dựng là 15.925 doanh nghiệp (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2011); bất động sản là 1.103 doanh nghiệp (giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2011);

 

Các doanh nghiệp thuộc Bộ cũng gặp nhiều khó khăn nhất là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 98,2% so với kế hoạch, bằng 94% so với năm 2011. Doanh thu ước đạt trên 135 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 97% kế hoạch năm 2012.

 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh kém, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu thực hiện không được như mong muốn, một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả.

 

Thị trường bất động sản gặp khó khăn kéo theo ảnh hưởng tới thanh khoản của ngân hàng, gây đình trệ cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp, sản xuất kinh doanh nội thất. Đơn cử, tổng sản phẩm quy ra tiền của vật liệu xây dựng tồn kho năm 2012 là 3.862 tỷ đồng, trong đó xi măng tồn 415 nghìn tấn, gạch ốp lát 4,6 triệu m2, gạch xây 117 triệu viên, kính xây dựng 14,3 triệu m2, thép trên 20 nghìn tấn.

 

Tuy nhiên, Trong bối cảnh đó, ngành Xây dựng chủ động, quyết liệt thay đổi căn bản trong cách tiếp cận, đổi mới tư duy về quản lý nhà nước với mục tiêu tạo ra những bước đột phá trong việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường trong giai đoạn trước mắt, đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của ngành…

 

Giá trị sản xuất toàn ngành xây dựng đạt 720 nghìn 170 tỷ đồng. Diện tích bình quân nhà ở trên toàn quốc đạt 19,1m2 sàn nhà một người, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 32%.